Virksomhedsnyt

for virksomheder på Frederiksberg
Nyhedsbrev marts 2017  |  Udgives af Frederiksberg Kommune  |  frederiksberg.dk/virksomhed

Alle virksomheder

Hvem skal være årets iværksætter?

Frederiksberg Kommune og TimeGruppen Frederiksberg søger innovative iværksættere. Fortjener du prisen som Frederiksbergs mest innovative iværksætter, eller kender du en, der gør? Så indstil dig selv eller en anden til Frederiksberg Iværksætterpris 2017. Med prisen følger 25.000 kr. og et tilbud om tre timers gratis rådgivning ved TimeGruppen Frederiksberg. ... læs mere

alle virksomheder

Gammel Kongevej ensrettes i en kortere periode

Fra mandag den 20. marts til den 12. april er det kun muligt at køre ad Gammel Kongevej ind mod København. Den anden vejbane spærres i dagtimerne. Ensretningen gælder kun i tidsrummet kl. 9-16, og cyklister og gående er ikke omfattet. Ensretningen skyldes, at Frederiksberg Forsyning sætter smart city-netværk op. De handlende og omkringliggende virksomheder er orienteret. Bustrafikken er omlagt, se hvordan på dinoffentligetrafik.dk. Læs mere om vejarbejdet og smart city her ... læs mere

Alle virksomheder

Velbesøgt erhvervstræf

Mere end 100 forretningsdrivende og andre erhvervsfolk benyttede lejligheden til at gå i dialog med hinanden og Frederiksberg Kommune på det årlige erhvervstræf den 2. marts. Det er anden gang kommunen afholder erhvervstræffet, og hensigten er at sikre en god dialog med erhvervslivet på Frederiksberg ... læs mere

alle virksomheder

Giv miljøet en hånd - bliv batteriindsamler

Det er gratis og uden besvær for dig at samle batterier ind. Du modtager en papbeholder, som bliver afhentet, når den er fyldt op. Batteriindsamlere kan fx være cafeer, butikker og andre typer virksomheder, hvor der kommer mange mennesker. Også biblioteker, skoler og institutioner er velkomne ... læs mere

alle virksomheder

Temamøde om vækst

Væksthuset inviterer virksomheder til møde om temaer, der definerer og viser vejen til vækst. Møderne er et nyt initiativ og kaldes Vækstbriefing. Det er gratis at deltage. Næste møde er 31. marts, og du kan læse mere her ... læs mere

alle virksomheder

Ring til os

Har du brug for hjælp eller viden om kommunens tilbud? - eller kan du bare ikke finde den rigtige afdeling i kommunen? Så ring til Erhvervskontakten 2898 2088. Vi er klar til at hjælpe dig på vej ... læs mere

alle virksomheder

Kommuneplan 2017 er i høring nu

Frem til 17. april er det muligt at være med til at sætte præg på planerne for Frederiksbergs fysiske udvikling de kommende år. Der skal skabes gode rammer til flere borgere og virksomheder på et geografisk lille areal, og samtidig skal byen bevare sin æstetik og grønne identitet. I planen lægges der fx op til, at der bliver plads til at etablere nye butikker. Politikerne håber på engagerede og konstruktive bidrag. Kom til borgermøde den 31. marts og se mere her ... læs mere

 

- - - This is a test version of the newsletter. - - -