Nyt turismenetværk på Frederiksberg

torsdag, 31 maj, 2018

Et nyt netværk for turismeaktører har set dagens lys på Frederiksberg. Det første møde blev afholdt den 3. maj, hvor en bred kreds af byens større og mindre aktører med stor kontakt til turister var inviteret. Blandt deltagerne var blandt andet Zoologisk Have, FrederiksbergMuseerne, Forum, KB-Hallen, The One and Only Company, Scandic Falkoner hotel, Cabinn-hotellerne, Avenue Hotel og Royal Copenhagen outlet samt Frederiksberg Erhverv, som også er medarrangør af netværket.

Initiativet blev godt modtaget, og der var opbakning til at søsætte fire årlige møder til en begyndelse. Møderne vil foregå fra kl. 8.00-10.00 om morgenen, meget gerne hos en af aktørerne, hvis de har lyst og plads til at lægge hus til, og ellers i regi af Frederiksberg Kommune.

Tankerne bag
Afsættet for netværket er et bredt forankret ønske om et synligere Frederiksberg. Det kræver et tættere samarbejde blandt aktørerne, og et tættere samarbejde fordrer et større gensidigt kendskab til hinandens forretning. Det kan netværket understøtte, så det bliver en rugekasse for nye samarbejder og vidensdeling, som forhåbentlig kan medvirke til at udvide forretningsgrundlaget generelt.

Tanken med møderne er, at det er netværket, der sætter dagsordenen: Hvad interesserer? Hvad vil aktørerne gerne vide mere om? Hvor er der områder, hvor vi med fordel kan trække på samme hammel? Ikke mindst hvordan lærer vi hinanden bedre at kende, så der bliver basis for tættere samarbejde?

Et fælles ønske til en begyndelse var en god case pr. gang og inspiration. Der var også forslag om at nedsætte en mindre arbejdsgruppe, der kunne udvikle på cases og indhold. Det er en rigtig god idé, som vi arbejder videre med.

Kontaktoplysninger:
Den praktiske koordination af netværket varetages af Erhvervsenheden i Frederiksberg Kommune. Konkret erhvervskonsulent Helle Christoffersen, som I er meget velkomne til at kontakte for nærmere oplysninger på erhverv@frederiksberg.dk eller telefon 2898 0240.